• Betaler dere lisens i dag?
    Plombere TVene deres
    Bli kvitt lisensen
  • Bli Lisensfri
    Plomber TVene deres og spar penger

Bestill Lisensfri til din bedrift


Det er billigere å plombere en TV, enn å betale et halvår med lisens!

Vi kommer til deres kontor og selve jobben er gjort på rundt 10 minutter per TV

Vi kan levere i de fleste store byer i Norge. Ta kontakt uansett hvor dere har kontor

Som bedrift betaler dere en lisens per TV, -penger som heller kan brukes til å utvikle bedriften!

Gå til booking