Over 7000 fornøyde kunder

Som landets største leverandør av TV-plombering, har vi flere fornøyde kunder enn noen andre i bransjen.

Kvalitet i arbeid

Inngrepet er utført av kun seriøse teknikere som vet hva de driver med og tar kvalitet på alvor.

Kundeservice


Hva er Lisensfri?

Lisensfri

§ 1.Betalingsplikt

"Den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget..."

§9. Mottaker ikke i bruk

"Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte..."

"Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak."

Forstkrift om fjernsynsmottakere