Statsbudsjettet 2019

Etter det NRK erfarer, foreslår regjeringen å øke NRK-lisensen med 61 kroner (2,3 %) i 2019. Det vil si at lisensen kommer på over 3000 kroner - fordelt på to terminer.

Kilde: NRK 8. oktober 2018
Les mer

Over 7000 fornøyde kunder

Som landets største leverandør av TV-plombering, har vi flere fornøyde kunder enn noen andre i bransjen.

Kvalitet i arbeid

Inngrepet utføres kun av seriøse teknikere som vet hva de driver med og tar kvalitet på alvor

Hva er Lisensfri?

Lisensfri

§ 1.Betalingsplikt

"Den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget..."

§9. Mottaker ikke i bruk

"Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte..."

"Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak."

Forstkrift om fjernsynsmottakere