Bestill Lisensfri hjem til deg

Ønsker du heller å få TVen din plombert på verksted?
Du finner du oss i Bjørnsons gate

Meld din interesse

Vi tar kontakt

Hvis du ønsker plombering, men bor utenfor våre soner, send en mail til post@lisensfri.no.

Kontakt oss
22 33 20 30

Org: 915 264 638