Priser Østfold


Pris pr TV: 1490.-

990.- pr TV ved levering på verksted
Ønsker du plomberingen utført hjemme, legges det til et reisetillegg utifra sone

Bestill Lisensfri hjem til deg

Ønsker du heller å få TVen din plombert på verksted?
Du finner du oss på Greåker

Meld din interesse

Hvis du ønsker plombering, men bor utenfor våre soner, send en mail til post@lisensfri.no.

Kontakt oss
22 33 20 30

Org: 915 264 638