• Er du lei av å betale
    NRK-lisens?

Hva er Lisensfri

Lisensfri

§ 1.Betalingsplikt

"Den som har (bl.a. også den som låner eller leier) fjernsynsmottaker plikter å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget..."

§9. Mottaker ikke i bruk

"Når mottaker ikke lenger er i bruk, må skriftlig melding sendes NRK straks og før ny termin begynner. I motsatt fall må avgift betales på forskriftsmessig måte..."

"Dersom NRK ønsker det, skal det også være adgang til å plombere mottaker og/eller antenneinntak."

Forstkrift om fjernsynsmottakere


Lisensfri1 - 2 - 3Kontakt
Bestill time til plombering


Plombering
Vi kommer til deg og plomberer din TV


Innsending
Send inn bekreftelsen du får av oss til NRK